Kooprecht

Van de grond

Met Duokoop heb je altijd het recht om op elk moment de grond te kopen van DNGB. Dit recht is persoonlijk en niet overdraagbaar.

Situatie

Er zijn twee situaties wanneer je de grond koopt. De eerste situatie is dat je in de woning blijft wonen en de grond in eigendom wilt verkrijgen. De tweede situatie is dat je de woning inclusief grond verkoopt . Omdat je altijd de grond van DNGB kan kopen, is verkoop van je woning nooit een probleem. De procedures wijken wel iets af vandaar dat we het hieronder beschrijven.

Je wilt de grond kopen en blijft wonen

Via het klantportaal vraag je aan DNGB om een aanbieding te maken voor de grond onder je woning. DNGB werkt een voorstel uit en zet dit voor je klaar in je klantportaal. Als je het eens bent met het voorstel dan maken wij de koopovereenkomst voor je op. De koopovereenkomst is 3 maanden geldig zodat je voldoende tijd hebt om de aankoop te financieren. Als je het niet eens bent met ons voorstel dan laat je de woning (huis en grond) taxeren door een NWWI taxateur. Is de getaxeerde waarde hoger dan ons voorstel dan mag je de grond alsnog kopen voor de door ons voorgestelde koopsom.

Je verkoopt je woning inclusief de grond

Je hebt bij Duokoop altijd het recht om de woning te verkopen. Je hebt hier geen toestemming voor nodig. Als je de woning gaat verkopen kan dat met of zonder Duokoop.

Verkoop zonder Duokoop

Je koopt de grond van het DNGB. Vervolgens verkoop je de woning (inclusief grond) aan een koper. Via de notaris ontvangt DNGB de koopsom voor de grond en jij ontvangt de rest. De koper merkt er niets van hij betaalt de volledige koopsom aan de notaris. Als je wil weten wat je aan DNGB moet betalen voor de grond vermenigvuldig je de verkoopprijs van de woning (huis + grond) met de grondquote zoals opgenomen in het eigendomsbewijs. De uitkomst is de koopsom voor de grond die je aan DNGB moet betalen. Let op: dit bedrag is altijd minimaal de oorspronkelijke investering van DNGB. Voor het opstellen van de koopovereenkomst van de grond moet je de verkoopakte opsturen aan DNGB.

Verkoop met Duokoop

Je verkoopt de woning met het Duokoopcontract, DNGB verandert na de eigendomsoverdracht de naam van de Duokoop klant.

Mininale koopsom grond

De koopsom van de grond bedraagt altijd minimaal de koopsom inclusief de kosten die door DNGB voor de aankoop zijn betaald. Er is echter nooit een verplichting om de grond te verkopen.

Hoe bepaalt DNGB de grondwaarde als ik wil kopen?

Bij aanvang van het contract voert DNGB de koopsom van de woning (woning plus grond) in het systeem in. Deze waarde wordt maandelijks gecorrigeerd met de Huis Prijs Index (HPI) van het kadaster. Als er een verzoek komt om de grond te kopen doen wij je een aanbieding voor de waarde waarvoor de woning in ons systeem staat vermenigvuldigd met de terugkoopfactor (deze staat in je eigendomsbewijs van de woning).

Als je het niet eens bent ons voorstel, dan heb je het recht om een onafhankelijk taxateur (die jij mag kiezen) de marktwaarde van de woning inclusief de grond te laten bepalen. Dit rapport moet worden gevalideerd door het NWWI. Stel dat wij het niet eens zijn met die taxatie dan is er de arbitrage procedure waarbij drie deskundigen de waarde bepalen: deze prijs is bindend. Stel dat je deze route niet wilt volgen kan je altijd nog naar de rechter.

In de afgelopen 8 jaar hebben we meer dan 275 terugkopen gehad en er heeft nog nooit iemand gebruik gemaakt van de arbitrage procedure of is naar de rechter gegaan.

Als je investeert in de woning, is het volledige rendement op de investering voor jouw

De opbrengst van de investering die je in de woning of tuin hebt gedaan is volledig voor jouw. DNGB deelt hier niet in mee. Bij aanvang van het Duokoopcontract wordt alleen de woning (woning plus grond) in het systeem van DNGB ingevoerd. Op deze wijze wordt gewaarborgd dat de waardevermeerdering door bijvoorbeeld een verbouwing volledig aan jouw toekomt.

Procedure voor het kopen van de grond

Op basis van artikel 9 van de Algemene Duokoop Erfpachtvoorwaarden heb je te allen tijde het recht om de grond te kopen. Om de grond te kopen moet je de volgende 4 stappen doorlopen.

Stap 1

Vraag via Homedata.nl een voorstel op. Dit kan je eenvoudig doen door op de tegel “Grond kopen” te klikken. DNGB zal zo spoedig mogelijk je aanvraag in behandeling nemen en een voorstel in je portaal klaar zetten. Als het voorstel klaarstaat ontvang je een email om je hierover te informeren.

Stap 2

Bestudeer het voorstel, als je hierover vragen hebt kan je op werkdagen tijdens kantooruren contact met ons opnemen. Als je het eens bent met ons voorstel dan maakt DNGB de koopovereenkomst voor je op. Als je het niet eens bent met het voorstel van DNGB dan kan je zelf een taxateur kiezen om de woning en grond te laten taxeren. Is de koopsom van de grond hoger in de taxatie dan ons voorstel dan mag je de grond kopen voor de koopsom die wij hebben voorgesteld. Dus de laagste van de twee. De kosten voor de taxatie betaal je zelf.

Stap 3

Als we overeenstemming hebben over de prijs dan maak je een afspraak met je hypotheekadviseur om de financiering voor de aankoop te regelen. Let op de hypotheek is gevestigd op het Duokoop erfpacht en zal nu gevestigd moeten worden op het eigendom.

Stap 4

Is de financiering voor de aankoop rond dan kan je een afspraak maken bij de notaris voor de overdracht van het eigendom van de grond. DNGB verkoopt het ‘bloot eigendom’ waardoor door vermenging de grond en de woning volledig eigendom wordt.

Overdraagbaarheid van het kooprecht

Het kooprecht van de grond is verbonden aan de eigenaar van het huis (erfpachter) en niet overdraagbaar. Wel kan je de woning met het Duokoop contract verkopen. Zo heeft de koper de keuze om de woning te kopen zonder de grond - hij wordt dan de nieuwe erfpachter - of met de grond. Als het Duokoop erfpachtcontract wordt overgenomen, moet de nieuwe koper de woning wel feitelijk gaan bewonen.

Termijn en bijkomende kosten

Als je de grond wilt kopen, moet je dit ten minste drie maanden van tevoren aan DNGB doorgeven. Met de koop gaan bijkomende kosten gepaard, zoals notariskosten en overdrachtsbelasting. Daarnaast worden door DNGB € 500,- administratiekosten berekend. Deze kosten komen voor rekening van de koper van de grond.

Waardestijging grond

Als de waarde van je woning is gestegen is ook de waarde van de grond gestegen. Als je de grond wilt kopen of je verkoopt de woning met de grond dan betaalt de koper de waardestijging van de grond aanDNGB. Uiteraard is de waardestijging van de woning en het rendement op de investeringen die in de woning en de tuin zijn gedaan voor de verkoper van de woning. Let op: als de waarde van de woning is gedaald en je wilt toch de grond kopen dan betaal je minimaal de investering die door DNGB is gedaan om de grond te kopen. Het voordeel is dat je nooit verplicht kan worden om de grond te kopen, je kan dus wachten tot de waarde van de woning weer is gestegen of je kan de woning met het Duokoop-contract verkopen.

Waarom zou ik de grond willen kopen?

Het grootste voordeel van het kopen van de grond is nadat de grond is gekocht geen canon meer verschuldigd is en dat de waardeontwikkeling op de grond je volledig toekomt. Daar staat wel tegenover dat er in èèn keer een groot bedrag beschikbaar moet zijn of dat er financieringsruimte aanwezig moet zijn om de koop van de grond te financieren. In dat laatste geval zal er alsnog sprake zijn van maandlasten in de vorm van rente en aflossing.

VOORBEELD: WAARDE WONING BIJ AANVANG:€ 300K WAARDE GROND BIJ AANVANG € 100.000
STEL: VERANDERING IN MARKTWAARDE VAN JE WONING NA 20 JAAR
+50% +30% +10% 0% -10% -30% -50%
MARKTWAARDE WONING INCL. GROND € 450K € 390K € 330K € 300K € 270K € 210K € 150K
DUOKOOP
WAARDE WONING € 300K € 250K € 220K € 200K € 170K € 110K € 50K
WAARDE GROND € 150K € 130K € 110K € 100K € 100K € 100K € 100K
ALL BEDRAGEN x 1.000
LET OP: DIT VOORBEELD HOUDT GEEN REKENING MET DE AANKOOPKOSTEN VAN DNGB EN EVENTUELE BELASTINGEN

Samenvatting

Grond kan te allen tijde worden gekocht door erfpachter

Het recht om de grond te kopen komt alleen de erfpachter toe

Bij verkoop van de woning gaat het recht om de grond te kopen over naar de koper van de woning

Wijze hoe de grondprijs wordt berekend staat aan het begin van het Duokoop contract vast

Nooit verplicht om de grond te kopen Grond kan alleen worden gekocht als geheel en niet in delen

Back to Top