Duokoop

Grondquote of Terugkoopfactor (beide is hetzelfde)

De getaxeerde marktwaarde van de woning wordt gesplitst in twee componenten: de marktwaarde van het huis en de waarde van de grond. De marktwaarde van het huis is de marktwaarde van de woning minus de koopsom van de grond. De taxateur berekent de koopsom van de grond door de jaarcanon te delen door het canonpercentage (beide waarden worden vermeld in het Duokoop aanbod). De grondquote wordt berekend door de waarde van de grond te delen door de koopsom van de woning. De grondquote wordt door de notaris vastgelegd in de eigendomsakte en is van belang als je de grond wilt kopen.

Controle taxatierapport

Het taxatierapport wordt gecontroleerd door een onafhankelijk deskundige partij die geen belang heeft bij de transactie: Het Woning Waarde Instituut (NWWI).

Waarom is dit nodig?

Door het taxatierapport te laten controleren door het NWWI krijgt de geldverstrekker, DNGB en jij een heldere, objectieve en betrouwbare waarde van de woning en de grond.

Het proces

De taxateur bepaalt de marktwaarde van de woning (huis + grond). Door de marktwaarde te verminderen met de waarde van de grond, blijft de waarde van het huis over. Dit bedrag is van belang voor de geldverstrekker in verband met de hypotheek voor het huis.

Terugkoopfactor

De terugkoopfactor is van belang als je de grond wil kopen. De terugkoopfactor wordt door de notaris in het eigendomsbewijs genoteerd, zodat je direct weet wat de factor is. De terugkoopfactor wordt bepaald door de grondwaarde uit het taxatierapport te delen door de koopsom.

Voorbeeld: woning wordt aangekocht voor € 280.000 en is getaxeerd op € 300.000.
Marktwaarde woning (taxatie rapport)
Stel getaxeerde marktwaarde woning (huis+grond) 300.000
Grondwaarde (op basis van de canon) - 114.000
Waarde huis 186.000
Terugkoopfactor (koopovereenkomst)
Grondwaarde (op basis van taxatie rapport) 114.000
Stel koopsom woning 280.000
Terugkoopfactor (grondwaarde / waarde woning(huis+grond)) 40,7%
Back to Top